مشاوره رایگان :

افزایش فضای هارد در سرور مجازی لینوکس – بخش دوم

افزایش فضای هارد در سرور مجازی لینوکس – بخش دوم

افزایش فضای هارد در سرور مجازی لینوکس – بخش دوم
افزایش فضای هارد در سرور مجازی لینوکس – بخش دوم ، پیش تر توضیح داده شد که فضای سرور به صورت خودکار و با توجه به تمپلیت های تعریف شده ایجاد می شود در این مطلب به ادامه مقاله چگونه در سرور مجازی لینوکس فضای هارد را افزایش دهیم – بخش اول می پردازیم و نحوه افزایش هارد در سرور مجازی لینوکس را توضیح می دهیم

چگونگی افزایش فضای هارد در سرور مجازی لینوکس :

 • بعد از ریبوت و بالا آمدن مجدد سرور مجازی می بایست وارد محیط لینوکسی شوید و دستور pvcreate /dev/sda3 را اجرا کنید

افزایش فضای هارد در سرور مجازی لینوکس

 • در این قسمت یک پیغام برای ساخته شدن موفقیت آمیز Physical volum به شما نمایش داده می شود

افزایش فضای هارد در سرور مجازی لینوکس

 • با اجرای دستور vgdisplay وارد مرحله بعد شوید

افزایش فضای هارد در سرور مجازی لینوکس

 • با مشاهده هارد سرور مجازی می بینید که افزایش هارد هنوز انجام نشده است

افزایش فضای هارد در سرور مجازی لینوکس

 •  در این مرحله با اجرا کردن دستور vgextend VolGroup /dev/sda3 هارد را به Volume group اضافه می شود .

افزایش فضای هارد در سرور مجازی لینوکس

 •  در این مرحله یک پیغام مبنی بر موفقیت آمیز بودن دستور نمایش داده می شود

افزایش فضای هارد در سرور مجازی لینوکس

 • برای اضافه کردن تمام ظرفیت دستور lvextend -l+100%FREE /dev/mapper/VolGroup-lv_root را اجرا نمایید

افزایش فضای هارد در سرور مجازی لینوکس

 • با اجرای دستور فوق موفق بودن نتایج نشان داده می شود

افزایش فضای هارد در سرور مجازی لینوکس

  • وارد شدن به این مرحله دستور df-z را اجرا نمایید

افزایش فضای هارد در سرور مجازی لینوکس

 • با مشاهده این قسمت متوجه می شوید که هارد اضافه شده به هیچ مسیری اختصاص پیدا نکرده است

افزایش فضای هارد در سرور مجازی لینوکس

 • برای اضافه کردن هارد به مسیر اصلی دستور resize2fs /dev/mapper/VolGroup-lv_root را اجرا نمایید

افزایش فضای هارد در سرور مجازی لینوکس

نکته : برای سنت او اس 7 نیاز به اجرای دستور فوق است xfs_growfs /dev/mapper/VolGroup-lv_root

 • در این مرحله یک پیام مبنی بر موفقیت آمیز بودن مراحل نمایش داده می شود همانند تصویر زیر :

افزایش فضای هارد در سرور مجازی لینوکس

 •  دستور df-z را اجرا نمایید

افزایش فضای هارد در سرور مجازی لینوکس

 • در این مرحله می بینید که تمامی فضا به مسیر روت اختصاص داده شده است

افزایش فضای هارد در سرور مجازی لینوکس

به این ترتیب و با اجرای دستورات فوق می توانید فضای هارد سرور مجازی لینوکس خود را افزایش دهید .