مشاوره رایگان :

اطلاعیه هزینه هاستینگ برای WHMCS

هاستینگ

هزینه هاستینگ برای WHMCS

میزبانی اطلاعیه سهمیه هاستینگ برای WHMCS :

یک ماژول در نظر گرفته شده که به صورت خودکار اعلان ها را برای مشتریان ارسال میکند تا موجب استفاده بیش از پهنای باند قبلا تعریف شده یا استفاده از دیسک نشود .

شما قادر به مدیریت گروه اطلاع رسانی، همراه با انتخاب راه استفاده از منابع خواهید بود که برای هر گروه محاسبه خواهد شد.

این ماژول به شما اجازه میدهد تا از بین دو اندازه گیری انتخاب کنید

در صورتی که مشتری شما Tiered را انتخاب کند به مشتریان نوع آن و هر زمان که بیش از سطح مشخص از منابع استفاده کند اطلاع داده خواهد شد.

در حالی که نوع Fixed انتخاب شود تعیین ارسال اطلاعیه برای غلبه بر پهنای باند و / یا محدود کردن استفاده از دیسک در یک دوره مشخص از زمان اتفاق می افتد.

علاوه بر این، شما قادر به ایجاد قالب های ایمیل، و همچنین به عنوان اطلاعیه دسترسی ثبت برای نمایش اطلاعات دقیق در مورد هر پیام ارسال خواهید شد.

با استفاده از سفارش خدمات میزبانی ما برای WHMCS، مطمئن شوید که مشتریان از منابع خود مطلع خواهند شد.

امکانات :
1- محدودیت های پهنای باند و استفاده از دیسک سخت
2- پیکربندی گروه اطلاع رسانی
3 انتخاب بین دو نوع شمارش گروه:
1- چند طبقه – تعریف ردیف از طریقه استفاده
2- ثابت – تعریف طریقه استفاده رشد در طول زمان
4- اختصاص محصولات متعدد به تک هشدار از طریق گروه

قیمت هاستینگ