مشاوره رایگان :

اضافه کردن mime type در سرور مجازی ویندوزی

اضافه کردن mime type در سرور مجازی ویندوزی

اضافه کردن mime type در سرور مجازی ویندوزی

اضافه کردن mime type در سرور مجازی ویندوزی :

به طور کلی Browser  ها بوسیله اطلاعاتی که از فایل میگیرند متوجه میشوند برای اجرای آن فایل از چه برنامه باید استفاده کنند.

به این اطلاعات MIME Type میگویند

MIME Type یک نوع سیستم شناسایی فایل میباشد و راه استانداردی برای شناسایی محتوا در اینترنت میباشد.

در صورت استفاده از آن میتوانید پسوند های متنوع و مختلف زا برای وبسایت خود Customize کنید.

هر فرمت MIME دارای یک محتوا و یک زیر نوع میباشد که نوع Data ذخیره شده در فایل را نمایش میدهد.

سه راه برای اضافه کردن MIME Type وجود دارد:

راه اول اضافه کردن آن از کنترل پنل میباشد.

در این روش، از کنترل پنل روی Websites کلیک کنید.

سپس روی نام وبسایت مورد نظر را انتخاب کرده و تب مرتبط با MIME Type را انتخاب کنید.

روی Add MIME کلیک کنید و در Extention فرمت فایل و در MIME Type مقدار را همانند لیست وارد کنید.

راه دوم اضافه کردن آن با IIS میباشد.

در مرحله اول IIS را از سرور مجازی باز کنید.

وبسایت مورد نظر انتخاب کنید سپس روی MIME Type کلیک کنید.

و مطمئن شوید که MIME Type مرتبط با لیست، MIME Type های پیش فرض IIS ندارند. اگر نداشتن روی Add کلیک کنید.

و اطلاعات MIME Type را وارد کنید.

راه سوم اضافه کردن آن در Webconfig میباشد.

در این مرحله شما باید فایل web.config برای سایتتان را باز کنید و در تگ <staticContent> اطلاعات MIME Type را وارد کنید.

همانند مثال زیر عمل کنید :

<configuration>

    <system.webServer>

        <staticContent>

            <mimeMap fileExtension=”.mp4″ mimeType=”video/mp4″ />

            <mimeMap fileExtension=”.m4v” mimeType=”video/m4v” />

     </staticContent>

    </system.webServer>

</configuration>