مشاوره رایگان :

ارسال پاسخ خودکار به ایمیلها

ارسال autoresponder به ایمیلها

ارسال autoresponder به ایمیلها

ارسال autoresponder به ایمیلها به شما کمک می کند تا مثلا هر زمان که پشت سیستم خود نبودید به صورت خودکار

یک ایمیل با متن از پیش تعریف شده را برای کاربران ارسال کند.

جهت فعالسازی وارد کنترل پنل هاست شوید و بر روی گزینه “autoresponder” کلیک کنید.

ارسال autoresponder به ایمیلها

سپس بر روی گزینه “Create New Autoresponder” کلیک کنید.

در صففحه رو به رو فیلد های لازم را پر کنید.

ارسال autoresponder به ایمیلها

1- آدرس ایمیل مورد نظر را که می خواهید به صورت خودکار در زمان دریافت ایمیل، پاسخ ارسال کند
را در این صفحه وارد کنید.

2-متن مورد نظر که برای کاربر ارسال خواهد شد را تعریف کنید.

با انتخاب گزينه “Send a CC to” برای اطلاع رسانی از صحت عملکرد این قسمت یک نسخه از “Autoresponder”  
شما به ايميل دیگر كه مشخص می کنید ارسال می شود.

و در پایان بر روی گزينه “Create” کلیک کنید.