مشاوره رایگان :

اتصال SubDomain به هاست دیگر

SubDomain

هاست و SubDomain

اتصال SubDomain به هاست دیگر :

امکان این وجود دارد نیاز داشته باشید به طور هم زمان از 2 هاست استفاده کنید!

به همین منظور ما این آموزش را برای شما قرار دادیم.

1- وارد Simple DNS Zone Editor از Domains شوید .

2- Subdomain و IP سرور هاست مورد نظر را وارد کنید

3- سپس Subdomain را به مدیر سرور هاست دوم  همان هاست ساب دامنه اطلاع دهید تا بر روی هاست تنظیم شود.

توجه کنید در هاست مبدا به هیچ عنوان از بخش subdomain ساب دامنه ایجاد نکنید.