مشاوره رایگان :

آپاچی سرور مجازی ونحوه فعال سازی و نصب http 2 در دایرکت ادمین

آپاچی سرور مجازی ونحوه فعال سازی و نصب http 2 در دایرکت ادمین

آپاچی سرور مجازی ونحوه فعال سازی و نصب http 2 در دایرکت ادمین

آپاچی سرور مجازی ونحوه فعال سازی و نصب http 2 در دایرکت ادمین ، بعد از خرید سرور مجازی نیاز به نصب و فعال سازی http2 می باشد که برای سرور مجازی لینوکس و هاست دایرکت ادمین کاربرد دارد . برای فعال کردن http2 نیاز است که OpenSsl شما از ALPN پشتیبانی نماید که نحوه فعال کردن آن را نیز در ادامه توضیح خواهیم داد و بعد از آن به آموزش فعالسازی http2 می پردازیم .

نصب و فعالسازی OpenSsl به همراه پشتیبانی ALPN :

برای فعال سازی پشتیبانی ALPN می بایست از دستور زیر استفاده نمایید

wget ftp://ftp.openssl.org/source/openssl-1.0.2p.tar.gz

tar xzf openssl-1.0.2p.tar.gz

cd openssl-1.0.2p

./config --prefix=/usr/local/lib_http2 no-ssl2 no-ssl3 zlib-dynamic -fPIC

make depend

make install

بعد از این مرحله و فعالسازی OpenSsl نیاز به نصب nghttp2 می باشد که با اجرای دستور زیر فعال می شود :

cd /usr/local/directadmin/custombuild./build update./build nghttp2

فعال سازی http2 در آپاچی سرور مجازی :

برای این منظور و فعال نمودن http2 در سرور مجازی ابتدا دستور زیر را اجرا نمایید

cd /usr/local/directadmin/custombuildmkdir -p custom/ap2cp -p configure/ap2/configure.apache custom/ap2/configure.apache

بعد از اجرای این دستور فایل custom/ap2/configure.apacheرا ویرایش نموده و کد “–with-ssl=/usr” \ را پیدا کرده و کد زیر را بجای آن بگذارید :

"--enable-http2" \ "--enable-ssl-staticlib-deps" \ "--with-ssl=/usr/local/lib_http2" \

و بعد از جایگذاری با استفاده از دستور زیر آپاچی را بیلد نمایید :

./build apache

بعد از انجام مراحل فوق دستور زیر را اجرا نمایید :

echo 'ProtocolsHonorOrder On' >> /etc/httpd/conf/extra/httpd-includes.confecho 'Protocols h2 h2c http/1.1' >> /etc/httpd/conf/extra/httpd-includes.conf

بعد از انجام این مراحل نیاز به بروزنمایی تنظیمات می باشد که با اجرای دستور زیر قابل انجام است :

cd /usr/local/directadmin/custombuild./build rewrite_confs

و در پایان و برای کامل نمودن مراحل نصب نیاز به ریست نمودن http سرور مجازی می باشد .
با استفاده از این مقاله و اجرا نمودن دستورات می توانید به راحتی http2 را در سرورمجازی لینوکس خود فعال نمایید .