مشاوره رایگان :

آنالیزگر WHMCS

آنالیزگر WHMCS

آنالیزگر  WHMCS

آنالیزگر WHMCS یا WHMCS Analyzer :

یک ابزار بسیار مفید، رایگان طراحی اجازه می دهد تا  اسکن سرور به سرعت و به محیط سیستم به منظور ارزیابی وضعیت کلی آن و هر گونه خسارت را بررسی کند.

اسکریپت به شما اجازه انجام تجزیه و تحلیل دقیق از زیرساخت های فنی را میدهد.

از سرور، PHP و Apache تنظیمات برای همه شیوه ای از داده ها در WHMCS شامل :

دروازه فعال پرداخت، ثبت و تأمین ماژول، افزونه، قلاب و پایگاه داده – این و بسیاری از جنبه های دیگری از محیط زیست را بررسی میکند.

و سپس نتیجه نهایی برای شما نمایش داده خواهد شد و آن را در سرور برای WHMCS ذخیره میکند.

ویژگی های جهانی :

۱- نمایش اصلاح رتبه WHMCS

۲- نمایش نتایج توصیه WHMCS و مورد نیاز آزمون

۳- نمایش اطلاعات سرور 

۴- مشاهده اطلاعات WHMCS

۵- نمایش اطلاعات پایگاه داده WHMCS

۶- نمایش لیستی از مسائل و راه حل

۷- دانلود WHMCS  اسکن PDF

 

ویژگی های اسکن :

خلاصه :

۱- نمایش خلاصه سیستم

۲- نمایش نتایج: از  ماژول، نسخه چک

۳- نمایش خلاصه گرافیکی از آزمون های انجام شده

۴- نمای تفصیلی شرح هر یک از نتایج آزمون

فایل ها :

۱- مشاهده فایل های مختصر خلاصه

۲- نمایش نصب افزونه و ماژول

۳- نمایش نصب فایل های قالب

۴- نمایش نصب فرم سفارش فایل های قالب

 

ماژول :

۱- نمای فعال ماژول افزونه

۲- نمای فعال ثبت نام ماژول

۳- نمایش پرداخت فعال دروازه ماژول

۴- نمایش ماژول ها تأمین فعال

قلاب :

۱- مشاهده اطلاعات پیچیده در مورد فایل های هوک نصب

پایگاه داده :

۱- نمایش WHMCS اطلاعات عمومی پایگاه

۲- نمایش پایگاه داده های جداول

۳- نمایش خارج اشتباهات پایگاه داده

۴- نمایش لیست از قالب ایمیل های مشکوک

سیستم محیط زیست :

۱- نمایش اطلاعات سرور

۲- مشاهده لیستی از نصب ماژول PHP

۳- نمایش تنظیمات پی اچ پی

WHMCS محیط زیست :

۱- مشاهده تنظیمات عمومی WHMCS