مشاوره رایگان :

آنالیزگر WHMCS

آنالیزگر WHMCS

آنالیزگر  WHMCS

آنالیزگر WHMCS یا WHMCS Analyzer :

یک ابزار بسیار مفید، رایگان طراحی اجازه می دهد تا  اسکن سرور به سرعت و به محیط سیستم به منظور ارزیابی وضعیت کلی آن و هر گونه خسارت را بررسی کند.

اسکریپت به شما اجازه انجام تجزیه و تحلیل دقیق از زیرساخت های فنی را میدهد.

از سرور، PHP و Apache تنظیمات برای همه شیوه ای از داده ها در WHMCS شامل :

دروازه فعال پرداخت، ثبت و تأمین ماژول، افزونه، قلاب و پایگاه داده – این و بسیاری از جنبه های دیگری از محیط زیست را بررسی میکند.

و سپس نتیجه نهایی برای شما نمایش داده خواهد شد و آن را در سرور برای WHMCS ذخیره میکند.

ویژگی های جهانی :

1- نمایش اصلاح رتبه WHMCS

2- نمایش نتایج توصیه WHMCS و مورد نیاز آزمون

3- نمایش اطلاعات سرور 

4- مشاهده اطلاعات WHMCS

5- نمایش اطلاعات پایگاه داده WHMCS

6- نمایش لیستی از مسائل و راه حل

7- دانلود WHMCS  اسکن PDF

 

ویژگی های اسکن :

خلاصه :

1- نمایش خلاصه سیستم

2- نمایش نتایج: از  ماژول، نسخه چک

3- نمایش خلاصه گرافیکی از آزمون های انجام شده

4- نمای تفصیلی شرح هر یک از نتایج آزمون

فایل ها :

1- مشاهده فایل های مختصر خلاصه

2- نمایش نصب افزونه و ماژول

3- نمایش نصب فایل های قالب

4- نمایش نصب فرم سفارش فایل های قالب

 

ماژول :

1- نمای فعال ماژول افزونه

2- نمای فعال ثبت نام ماژول

3- نمایش پرداخت فعال دروازه ماژول

4- نمایش ماژول ها تأمین فعال

قلاب :

1- مشاهده اطلاعات پیچیده در مورد فایل های هوک نصب

پایگاه داده :

1- نمایش WHMCS اطلاعات عمومی پایگاه

2- نمایش پایگاه داده های جداول

3- نمایش خارج اشتباهات پایگاه داده

4- نمایش لیست از قالب ایمیل های مشکوک

سیستم محیط زیست :

1- نمایش اطلاعات سرور

2- مشاهده لیستی از نصب ماژول PHP

3- نمایش تنظیمات پی اچ پی

WHMCS محیط زیست :

1- مشاهده تنظیمات عمومی WHMCS