مشاوره رایگان :

label گذاری دستورات طولانی در هاست لینوکس

label گذاری دستورات طولانی در هاست لینوکس

نحوه label گذاری دستورات طولانی در هاست لینوکس

برای label گذاری دستورات طولانی در هاست لینوکس با وارد کردن دستور زیر شروع کنید :

 

netstat -nat | awk ‘{print $6}’ | sort | uniq -c | sort -n
با وارد کردن دستور بالا میتوانید حملاتی که به سرور مجازی وارد میشود را تشخیص دهد. به علت اینکه این دستور طولانی میباشد و همیشه امکان تایپ کامل آن نیست میتوانید از Label گذاری استفاده کنید. یعنی بعد از دستور # را تایپ کنید. همانند دستور زیر :
netstat -nat | awk ‘{print $6}’ | sort | uniq -c | sort -n # label

به جای Label میتوانید اسم دلخواه که Dos میباشد را وارد کنید :

netstat -nat | awk ‘{print $6}’ | sort | uniq -c | sort -n # dos

در آخر برای اجرا دستور مورد نظر میتوانید از کلید های ترکیبی Ctrl + R در SSH سرور مجازی استفاده کنید و اسم Label را وارد کنید.