مشاوره رایگان :

آموزش کانفیگ شبکه virtualizor برای دیتاسنتر هتزنر

آموزش کانفیگ شبکه virtualizor برای دیتاسنتر هتزنر

آموزش کانفیگ شبکه virtualizor برای دیتاسنتر هتزنر

آموزش کانفیگ شبکه virtualizor برای دیتاسنتر هتزنر :

در این مقاله نحوه کانفیگ تنظیمات شبکه دیتاسنتر هایی که به NAT فعال هستند و در شبکه از NAT استفاده کرد و همانند

دیتاسنتر Hetzner میباشد را برای شما شرح میدهیم.

فیلد هایی که برای شما شرح میدهیم میبایست برای ایجاد IP Pool پر شده و کامل شوند.

فیلد Gateway، این گزینه باید اولین آیپی در رنج شبکه هتزنر باشد که زمان تحویل رنج IP برای شما ایمیل میشود.

فیلد Netmask، این گرینه باید حتما به صورت 255.255.255.0 باشد.

فیلد Nat، این گزینه را تیک بزنید و حتما فعال کنید.

فیلد Adding ip، رنج خود را در IP Pool اضافه کنید

دقت داشته باشید IP تکی نمی تواند در NAT IP Pool اضافه شود و فقط رنج IP می تواند اضافه شود

که همان لیست IP های قابل استفاده میباشد که بوسیله هتزنر در سرور مجازی ارسال میشود.