مشاوره رایگان :

پاک کردن Log Fileها دیتابیس از shrink دیتابیس

پاک کردن Log Fileها دیتابیس از shrink دیتابیس

نحوه پاک کردن Log Fileها دیتابیس از shrink دیتابیس

Shrink در SQL قضاهای اضافی را حذف میکند و حجم دیتابیس را کمتر میکند. در دیتابیس SQL به علت تولید Log file حجم بسیازی از فضای دیتابیس اشغال میشود که با استفاده کردن از قابلیت های Truncate و Shrink این Log File ها پاک میشوند و فضای بسیازی از قضای دیتابیس شما آزاد میشود. برای پاک کردن Log Fileها دیتابیس از shrink دیتابیس میتوانید به صورت زیر عمل کنید.

هر پایگاه داده دارای دو فایل میباشد. فایل اولی فایل اصلی میباشد که داده ها در آن نگهداری و ذخیره میشود. فایل دوم مرتبط میشود به ثبت کردن اتفاقاتی که روی پایگاه داده افتاده و هر فرایندی که در آن انجام میشود در این فایل ذخیره میشود. به همین علت حجم این فایل سریع اشغال میشود و هنگامی که همه فضا هارد دیسک را اشغال کند، دیگر عملیاتی روی پایگاه داده صورت نمیگیرد.

با استفاده از روش زیر میتوانید با اجرای Query زیر در SQL حجم Log دیتابیس را کاهش دهید. در مرحله اول روی اسم دیتابیس کلیک کنید و بعد از آن از منوی بالا روی گزیننه New QUery کلیک کنید. حالا دستورات زیر را در سرور مجازی وارد کنید. توجه داشته باشید که بجای استفاده از Databasename اسم دیتابیس خود را وارد کنید. برای Shrink کردن فایل log به یک حجم خاص به صورت زیرعمل کنید :

Use DATABASENAME
Alter Database DATABASENAME Set Recovery Simple
DBCC SHRINKFILE (‘YOUR_LOG_NAME_log’, 1)
Alter Database DATABASENAME Set Recovery Full

دستور Shrink یک دیتابیس به 1 درصد از فضای آزاد :

DBCC SHRINKDATABASE (DatabaseName, 10);