مشاوره رایگان :

نصب XCache روی سرور لینوکس

نصب XCache روی سرور لینوکس

نحوه نصب XCache روی سرور لینوکس

در این مقاله برای شما آموزش نصب XCache روی سرور لینوکس را قرار داده ایم که به صورت Compile کردن از Source اصلی میباشد. پس این مقاله به یک توزیع خاص از سرور مجازی لینوکس محدود نمیباشد و میتوان روی همه توزیع های آن اجرا کردن. برای نصب آن در سرور مجازی لینوکس به صورت زیر اقدام کنید :

در مرحله اول نسخه Xcache را از وب سایت رسمی آن دانلود کنید و فایل فشرده XCache.tar.gz را Extract کرده و وارد پوشه مرتبط به فایل Xcache با استفاده از دستور زیر شوید :

tar -xzf xcache-3.1.0.tar.gz

cd xcache-3.1.0

و در آخر این مرحله با استفاده از دستور زیر XCache را روی لینوکس نصب و کامپایل کنید :

 

phpize && ./configure && make && make install

اکنون فقط باید دستور زیر ار داخل فایل php.ini اضافه کنید و وب سرور اجرا کننده php را یک بار دوباره راه اندازی کنید :

extension = xcache.so

service httpd restart

حالا برای تنظیمات و نحوه عملکرد XCache و همینطور مقدار Cache مردن فایل  های php در سرور مجازی میتوانید با شرایط خاص و همینطور نوع اسکریپت از پارامترهای زیر در فایل php.ini استفاده کنید :

 

برای تنظیمات چگونگی عملکرد XCache و نحوه و میزان کش کردن فایل های PHP در سرور میتوانید بنا به شرایط خاص و نوع اسکریپت از پارامتر های زیر در فایل PHP.INI استفاده نمایید :

XCache Administration Settings:

xcache.admin.user=”mOo”
xcache.admin.pass=””
xcache.admin.enable_auth=”on”
xcache.test=”Off”
xcache.coredump_directory=””
xcache.disable_on_crash=”off”

XCache Cacher Settings:

xcache.cacher=”On”
xcache.stat=”On”
xcache.shm_scheme=”mmap”
xcache.readonly_protection=Off
xcache.size=”50M”
xcache.count=”1″
xcache.slots=”8K”
xcache.ttl=”3600″
xcache.gc_interval=”300″
xcache.var_size=”16M”
xcache.var_count=”2″
xcache.var_slots=”8K”
xcache.var_ttl=”3600″
xcache.var_maxttl=”7200″
xcache.var_gc_interval=”300″
xcache.mmap_path=”/dev/zero”
xcache.readonly_protection=”Off”

XCache Optimizer Settings:

xcache.optimizer=”On”

XCache Coverager Settings:

xcache.coverager=”Off”
xcache.coverager_autostart=”Off”
xcache.coveragedump_directory=”/tmp/pcov/”

دقت کنید که همانند دیگر Opcod Cache ها و یا Cache کننده های php شما قادر نیستید از XCache روی اجراکننده suPHP استفاده کنید که اگر به صورت همزمان از XCache و suPHP استفاده کنید امکان Crash کردن و Down شدن سرور مجازی بالا میباشد.