مشاوره رایگان :

آموزش نصب vnc روی centos

آموزش نصب vnc روی centos

آموزش نصب vnc روی centos

آموزش نصب vnc روی centos :

قبل از هر چیزی این نکته را بگویم که VNC مخفف Virtual Network Computing میباشد و برای ایجاد ارتباط گرافیکی ساخته شده.

در سیستم عامل های ویندوز برای ارتباط برقرار کردن با سرور مجازی یا سرور اختصاصی از Remote Desktop Connection یا RDC

استفاده میشود.

درواقع VNC در سرور های شبیه به UNIX استفاده میشود.

با استفادده از VNC میتوانید با رابط گرافیکی به سرور مجازی کانکت شوید و تغییرات مورد نظر را وارد کنید.

در این مقاله ما آموزش نصب vnc روی centos را شرح میدهیم.

برای شروع دستور زیر را وارد کنید :

yum install vnc-server gnome-desktop xorg-x11-xinit xterm gnome-applets gnome-session gnome-themes gnome-panel gdm firefox dbus-x11

بعد از وارد کردن دستورات بالا یک کاربر عادی بسازید برای اجرای VNC .

و برای وارد شده به VNC یک رمزعبور تعریف کنید :

8 adduser johndoe
passwd johndoe
su  johndoe
vncpasswd
/ls .vnc

و ایجاد کاربر جدید به لیست سرور  میباشد vnc /etc/sysconfig/vncserver  در مرحله بعدی ویرایش کردن سرور

 nano /etc/sysconfig/vncservers

کاربر جدید را با کمک دستور زیر به لیست سرور VNC اضافه کنید :

 VNCSERVERS=“1:johndoe”

اکنون سرویس VNC Server را برای ساخت اسکریپت xstartup پیکربندی کرده و Start کنید :


ما به ویرایش کردن اسکریپت xstarup احتیاج داریم پس نشت گنوم زمانی که سرور VNC را استارت میکنیم صدا زده میشود :

 nano .vnc/xstartup

سپس دستورات زیر را  :

#!/bin/sh
# Uncomment the following two lines for normal desktop:
# unset SESSION_MANAGER
# exec /etc/X11/xinit/xinitrc
[ x /etc/vnc/xstartup ] && exec /etc/vnc/xstartup
[ r $HOME/.Xresources ] && xrdb $HOME/.Xresources
xsetroot solid grey
vncconfig iconic &
xterm geometry 80×24+10+10 ls title “$VNCDESKTOP Desktop” &
twm &

به شکل زیر تغییر دهید :

#!/bin/sh
# Uncomment the following two lines for normal desktop:
unset SESSION_MANAGER
exec /etc/X11/xinit/xinitrc
[ x /etc/vnc/xstartup ] && exec /etc/vnc/xstartup
[ r $HOME/.Xresources ] && xrdb $HOME/.Xresources
xsetroot solid grey
vncconfig iconic &
xterm geometry 1024×768 ls title “$VNCDESKTOP Desktop” &
gnomesession &

سپس تغییرات اعمال شده را ذخیره کنید  و به عنوان رود به عقب برگشته و سرور VNC را باز یا همان Start  کنید

exit
service vncserver start