مشاوره رایگان :

نصب Minecraft Server در CentOS6

نصب Minecraft Server در CentOS6

 نحوه نصب Minecraft Server در CentOS6

شما یکبار JDK را نصی کرده اید حالا میبایست یک کاربر برای راه اندازی Minecraft Server شما ایجاد کنید این کار برای هدف های امنیتی شما میباشد زیرا که برای راه اندازی Minecraft Server به عنوان