مشاوره رایگان :

نصب Lighttpd را روی سرور مجازی CentOS 6

نصب Lighttpd را روی سرور مجازی CentOS 6

نحوه نصب Lighttpd را روی سرور مجازی CentOS 6

Lighttpd از زیرمجموعه های آپاچی میباشد که فشار منبع را کم میکند و بسیار سبک میباشد. نحوه کار با آن بسیار ساده بوده و احتیاج به دسترسی روت دارد. در این مقاله برای شما نصب Lighttpd را روی سرور مجازی CentOS 6 را شرح میدهیم. در مرحله اول Libraries خود را بروز کنید. توجه داشته باشید که قبل از شروع میبایست Yum در دیتابیس را بروز کنید. همینطور به دلیل اینکه Lighttpd به صورت رسمی در مخازن لینوکس نمیباشد باید آن را دستی وارد کنید :

yum update
wget http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/6/x86_64/epel-release-6-8.noarch.rpm
rpm -ivh epel-release-6-8.noarch.rpm

بعد از وارد کردن دستورات بالا وب سرور را Remove کنید. در صورتی که هر وب سرور دیگری مثل آپاچی را نصب دارید بهتر است آن را غیرفعال و یا Uninstall کنید. این وب سرور ها در ادامه با تداخل در Lighttpd مواجه میشود چرا که نمیتوان هر دو برنامه را به یک پورت متصل کرد.

yum remove httpd

حالا با استفاده از دستور زیر Lighttpd را نصب کنید :

 

yum install lighttpd

و با وارد کردن دستور زیر آن را اجرا کنید :

chkconfig lighttpd on

وب سرور را نیز اجرا کنید :

service lighttpd start

اکنون شما این امکان را دارید که به وب سرور خود با مرور به آدرس IP خود از  Vultr سرور مجازی دسترسی داشته باشید. سپس php را با دستور yum نصب کنید :

 

yum install lighttpd-fastcgi php-fpm

پیکربندی مربوط به تنظیمات کاربر را نیز انجام دهید :

vi /etc/php-fpm.d/www.conf

اکنون باید دستورات زیر را در بالا و یا پایین پیکربندی وارد کنید :

user = lighttpd
group = lighttpd

سپس با استفاده از دستورات زیر  PHP-FPM بوت کنید :

php-fpm on

حالا آن را اجرا کنید :

service php-fpm start

بعد از آنکه دستورات بالا را وارد کردید php.ini را پیکربندی کنید :

vi /etc/php.ini

فراموش نکنید که ادامه متن را حذف کنید :

cgi.fix_pathinfo=1

حالا با وارد کردن دستور زیر به lighttpd نشان دهید که php در سرور مجازی وجود دارد :

vi /etc/lighttpd/modules.conf

و در ادامه دستورات زیر را وارد کنید :

include “conf.d/fastcgi.conf”

اکنون میبایست php را به پورت 9000 متصل کنیم. با استفاده از یک ویرایشگر متن پیکربندی fastcgi را ویرایش دهید :

vi /etc/lighttpd/conf.d/fastcgi.conf

در ابتدای کانفیگ کردن دستورات زیر را وارد کنید :

fastcgi.server += ( “.php” =>
((
“host” => “127.0.0.1”,
“port” => “9000”,
“broken-scriptfilename” => “enable”
))
)

در آخر برای اعمال شدن تغییرات دستور زیر را برای راه اندازی مجدد PHP-FPM و  Lighttpd وارد کنید :

service php-fpm restart
service lighttpd restart