مشاوره رایگان :

نصب ISPConfig 3 روی سرور مجازی Centos 7

نصب ISPConfig 3 روی سرور مجازی Centos 7

نحوه نصب ISPConfig 3 روی سرور مجازی Centos 7

برای انجام اینکار سرور مجازی لینوکس  CentOS 7 x86_64 را باید برای نصب ISPConfig 3 روی سرور مجازی Centos 7 آماده کنید. ISPConfig 3 یک کنترل پنل هاست سریع و پر قدرت میباشد که این امکان را به مدیر سرور مجازی میدهد که سرویس های وب سرور nginx ، میل سرور Postfix ، MySQL ، BIND nameserver ، PureFTPd ، SpamAssassin ، ClamAV ، Mailman و غیره به SSH سرور مجازی دسترسی داشته باشند.

به علت آنکه ورژن 3.0.4 این سرویس آپاجی را به صورت کامل پشتیبانی میکند از nginx نیز پشتیبانی کرده و برای این مقاله باید از Nginx استفاده کنید. بسیار خب در مرحله اول  با استفاده از دستور زیر لینوکس 7 را نصب کرده و راه اندازی کنید :

 

Hostename: server1.example.com

IP address: 192.168.0.100

Gateway: 192.168.0.1

انجام دادن این تنظیمات شاید کمی متفاوت باشد . پس باید مواردی vا جایگزین آن کنید. و با دستور زیر سرور مجازی CentOS 7 minimal را نصب کنید :

https://www.h owtoforge.com/centos-7-server

حالا ویرایشگر نانو  /etc/hosts را با دستور زیر نصبو تنظیم کنید :

yum -y install nano wget

سپس با استفاده از دستورات زیر /etc/hosts را ویرایش کنید و hostname   را به server1.example.com ویرایش دهید :

nano /etc/hosts
127.0.0.1   localhost localhost.localdomain localhost4 localhost4.localdomain4
192.168.0.100   server1.example.com     server1

::1         localhost localhost.localdomain localhost6 localhost6.localdomain6

echo ‘server1.example.com’ > /etc/hostname

حالا زمات کانفیگ فایروال و نصب کردن بعضی از نرم افزارهای شبکه میباشد. بسیار خب حالا فایروال پیش فرض را وارد کردن دستور زیر غیرفعال کنید :

 

systemctl stop firewalld.service
systemctl disable firewalld.service
[[email protected] ~]# systemctl disable firewalld.service
rm ‘/etc/systemd/system/dbus-org.fedoraproject.FirewallD1.service’
rm ‘/etc/systemd/system/basic.target.wants/firewalld.service’
[[email protected] ~]#

در آخر برای بررسی کردن آنکه فایروال غیر فعال شده یا نه از دستور زیر استفاده کنید :

[[email protected] ~]# firewall-cmd –state
not running
[[email protected] ~]#
yum -y install net-tools NetworkManager-tui

ادامه در مقاله بعدی …