مشاوره رایگان :

آموزش نصب تامکت روی لینوکس اوبونتو

آموزش نصب تامکت روی لینوکس اوبونتو

آموزش نصب تامکت روی لینوکس اوبونتو

آموزش نصب تامکت روی لینوکس اوبونتو :

در این آموزش نصب تامکت روی لینوکس اوبونتو را برای شما شرح میدهیم. آپاچی تامکت که قبلا به آن جاکارتا تامکت گفته میشد،

یک وب سرور Open source و یک Connector Servlet میباشد که بوسیله بنیاد نرم افزار آپاچی توسعه و گسترش نیز یافته.

در مرحله اول از نصب آن، شما باید یک سرور مجازی بر پایه اوبونتو نسخه 14.04 را در سیستم خود نصب داشته باشید.

سیستم شما باید یک آدرس IP استاتیک داشته باشد که ما در این آموزش از 192.168.0.100 برای آدرس IP و از 

server1.example.com برای هاست استفاده میکنیم.

بسیار خب برای نصب و راه اندازی تامکت مراحل زیر را دنبال کنید :

برای نصب تامکت باید اول java-1.7.0-openjdk با کمک دستور زیر نصب کنید :

aptget install defaultjdk

سپس با استفاده از دستور زیر نسخه جاوا را بررسی کنید :

javaversion

در این مرحله شما به چند پکیج ضروری احتیاج دارید :

aptget install unzip wget

حالا باید آخرین نسخه تامکت را با استفاده از دستور زیر از صفحه اصلی آن دانلود و نصب کنید :

cd /opt
wget http://ftp.nluug.nl/internet/apache/tomcat/tomcat-8/v8.0.9/bin/apache-tomcat-8.0.9.zip
unzip apachetomcat8.0.9.zip
mv apachetomcat8.0.9 tomcat
اکنون میتوانید دستور زیر را نیز اجرا کنید :

netstat an | grep 8080
[root@server1 ~]# netstat -an | grep 8080
tcp6       0      0 :::8080                 :::*                    LISTEN    
[root@server1 ~]#

 

در آخر شما باید یک حساب کاربری برای دسترسی امن به صفحات مدیریتی بسازید .

سپس فایل conf/tomcat-users.xml را با Editor  ویرایش کنید و دستورات زیر را در داخل تگ  <tomcat-users> </tomcat-users> کپی کنید.

vi  $CATALINA_HOME/conf/tomcatusers.xm

[...]
<!
  NOTE:  The sample user and role entries below are wrapped in a comment
  and thus are ignored when reading this file. Do not forget to remove
  <!.. ..> that surrounds them.
>
<!
  <role rolename=“tomcat”/>
  <role rolename=“role1”/>
  <user username=“tomcat” password=“tomcat” roles=“tomcat”/>
  <user username=“both” password=“tomcat” roles=“tomcat,role1”/>
  <user username=“role1” password=“tomcat” roles=“role1”/>
>
<role rolename=“manager-gui”/>
<role rolename=“manager-script”/>
<role rolename=“manager-jmx”/>
<role rolename=“manager-status”/>
<role rolename=“admin-gui”/>
<role rolename=“admin-script”/>
<user username=“admin” password=“admin” roles=“manager-gui,manager-script,manager-jmx,manager-status,admin-gui,admin-script”/>
</tomcatusers>

در تنظیمات بالا username=admin و  password=admin در نظر گرفته شده و  شما می توانید به دلخواه خود این موارد را

تعیین کنید.

بعد از آن باید برای توقف سرویس تامکت دستور زیر را اجرا کنید:

[root@server1 tomcat]# ./bin/catalina.sh stop
Using CATALINA_BASE:   /opt/tomcat
Using CATALINA_HOME:   /opt/tomcat
Using CATALINA_TMPDIR: /opt/tomcat/temp
Using JRE_HOME:        /usr
Using CLASSPATH:       /opt/tomcat/bin/bootstrap.jar:/opt/tomcat/bin/tomcatjuli.jar
[root@server1 tomcat]#

 

برای شروع سرویس از دستور زیر کمک بگیرید :

./bin/catalina.sh start

[root@server1 tomcat]# ./bin/catalina.sh start
Using CATALINA_BASE:   /opt/tomcat
Using CATALINA_HOME:   /opt/tomcat
Using CATALINA_TMPDIR: /opt/tomcat/temp
Using JRE_HOME:        /usr
Using CLASSPATH:       /opt/tomcat/bin/bootstrap.jar:/opt/tomcat/bin/tomcatjuli.jar
Tomcat started.
[root@server1 tomcat]#

و برای ورود به سرویس باید در مرورگر خود آدرس http://192.68.0.100:8080 را وارد کنید.

روی Manager App کلیک کنید و نام کاربری و پسوردی که مشخص کرده اید را وارد کنید.

و در آخرشما سرور تامکت را با موفقیت نصب کردید.

آموزش نصب تامکت روی لینوکس اوبونتو