مشاوره رایگان :

فعال سازی mpmworker

فعال سازی mpmworker

چگونگی فعال سازی mpmworker

برای بیشتر شدن کاررایی Cpu در سرور مجازی میتوانید اقدام به فعال سازی mpmworker کنید. برای فعال سازی آن میبایست دقت کنید که CGI فعال باشد. بعد از آنکه مطمئن شدید که CGI فعال میباشد با استفاده از دستور زیر فایل configure.apache را تغییر دهید :

nano /usr/local/directadmin/custombuild/configure/ap2/configure.apache

سپس در آخر دستورات بالا خط زیر را به آن اضاقه کنید :

“–with-mpm=worker”

به این نکته دقت کنید که در آخر کلیه دستورات به جز خط آخر میبایست از کاراکتر \ استفاده کنید. در آخر میبایست سرویس آپاچی خود را rebuild کرده و وارد مسیر زیر شوید :

cd /usr/local/directadmin/custombuild

در آخر دستور زیر را وارد کتید :

./build apache