مشاوره رایگان :

مدیریت Repository ها در سرور مجازی CentOS

مدیریت Repository ها در سرور مجازی CentOS

راهنمای مدیریت Repository ها در سرور مجازی CentOS

تمامی نسخه های سرور مجازی لینوکس، شامل یک Repository یا مخزن میباشند. این مخزن از یک سری لینک را نگه داری میکند، که در حقیقت این لینکها همان آدرس سایت هایی میباشند که Package های لازم برای نصب را در خود دارند و به عنوان مثال زمانی که دستور yum install را ارسال میکنید در مرحله اول وجود یا عدم وجود پکیج در لیست Repository چک می شود و اگر موجود بود، پکیج مورد نظر دانلود شده و نصب می شود. برای مدیریت Repository ها در سرور مجازی CentOS دستور زیر را در محیط Terminal وارد کنید :

Yum updat

برای نصب کردن پکیجهای آپدبت شده در لیست Repository نیز میتوانید از دستور زیر استفاده کنید :

Yum upgrade

برای مشاهده کلیه بسته های نصب شده میتوانید یکی از دستورات زیر را در محیط ترمینال وارد کرده و Enter بزنید :

rpm –qa
yum list installed

برای مطلع شدن از نصب و با نصب نبودن بسته ای نیز میتوانید یکی از دستورات زیر را استفاده کنید  :

rpm –qa | grep httpd *
yum list installed httpd

برای دانلود کردن و نصب کردن بک بسنه که در Repository وجود دارد میتوانید یکی از دستورات زیر را در ترمینال وارد کنید :

yum install your-package

برای حذف کردن یک بسته مخصوص میتوانید از دستور زیر استفاده کنید :

yum remove yourpackage

در کلیه دستورات بالا به جای کلمه Yourpackage اسم بسته مورد نظر خود را وارد کنید.