مشاوره رایگان :

آموزش محدود کردن پهنای باند در میکروتیک به وسیله Queue – Traffic Shaping

آموزش محدود کردن پهنای باند در میکروتیک به وسیله Queue – Traffic Shaping

آموزش محدود کردن پهنای باند در میکروتیک به وسیله Queue – Traffic Shaping
آموزش محدود کردن پهنای باند در میکروتیک به وسیله Queue – Traffic Shaping ، با استفاده از Queue ها می توان پهنای باند را در سرور مجازی میکروتیک مدیریت کرد و همچنین می توان سرعت دسترسی کاربران را محدود کرد . کوئی ها به دو دسته ساده و درختی دسته بندی می شوند . لازم به ذکر است برای محدود کردن سرعت کاربران که همه بروی یک رنج Ip قرار دارند نمی توان از Simple Queues استفاده کرد زیرا به درستی و صحیح عمل نمیکند و در چنانچه یکی از کاربران از حداکثر سرعت آپلود و دانلود محدود شده استفاده کند تمامی پهنای باند شبکه مصرف می شود و کاربران دیگر با مشکل مواجه می شوند ، برای تعریف این قبیل محدودیت ها می بایست از Queue Tree استفاده کرد و برای تک آی پی ها از Simple Quees استفاده کرد .

پارامترهای مورد نیاز در Queue :

  1.  Name : در ابتدا لازم است یک نام انتخاب کنید .
  2. Target : در این قسمت لازم است آدرس آی پی محدوده تعیین شده را قرار داده شود . این آی پی قرار است با محدودیت پهنای باند روبرو شود .
  3. Target upload : در این قسمت حداکثر میزان مجاز آپلود سرور مجازی میکروتیک تعیین می شود .
  4.  Target download : در اینجا نیز می بایست حداکثر میزان دانلود را تعیین نمود .
  5. Max limit : بیشتربن پهنای باندی که روتر باید رد کند .
  6. Time : با کمک این قسمت می توان تعیین نمود که محدودیت پهنای باند در چه زمانی اعمال شود .
  7. priority : ترتیب الویت ها بین یک تا سه است الویت اول ۱ و الویت آخر ۳ است .
  8. Limit At : مقدار پهنای باندی که روتر در هر شرایطی می بایست رد کند .

نکته :

به این نکته توجه داشته باشید که در سرور میکروتیک با توجه به میزان پهنای باند شما در ISP میزان آپلود یا دانلود شما را تعیین می کند .
 
 

|