مشاوره رایگان :

فعال کردن MySQL Query

فعال کردن MySQL Query

نحوه فعال کردن MySQL Query

برای فعال کردن MySQL Query میبایست فایل زیر را با استفاده از دستور زیر در سرور مجازی ویرایش کنید :

nano /etc/my.cnf

سپس عبارت زیر را آخر آن اضافه کنید برای فعال کردن Sloq Query دستور زیر را وارد کنید :

log-slow-queries = /var/log/mysql/mysql-slow.log
long_query_time = 1

برای فعال کردن full query نیز دستورات زیر را وارد کنید :

log=/var/log/mysqldquery.log

در آخر باید سرویس mysqld را restart کنید.