مشاوره رایگان :

فعال کردن Freetype در PHP

فعال کردن Freetype در PHP

نحوه فعال کردن Freetype در PHP

برای فعال کردن Freetype در PHP در سیستم عامل های سرور مجازی redhat مثل RHLE و Centos از دستور زیر استفاده کنید :

yum install freetype-devel

و در آخر نیز سرویس httpd را دوباره راه اندازی کنید :

service httpd restart