مشاوره رایگان :

فعال سازی اخطار لاگین ssh در لینوکس

فعال سازی اخطار لاگین ssh در لینوکس

نحوه فعال سازی اخطار لاگین ssh در لینوکس

اگر سرور مجازی لینوکس شما در اختیار چند کاربر میباشد به شما توصیه میشود که حتما یک اخطار برای SSH Login اضافه کنید، هنگامی که فردی به سرور مجازی شما متصل شود، برای شما یک ایمیل ارسال میشود. برای انجام اینکار سرور مجازی شما باید قابلیت ارسال ایمیل را داشته باشد و اگر اکانت شما برای ارسال ایمیل تایید نشده میتوانید از این آموزش برای فعال سازی اخطار لاگین ssh در لینوکس استفاده کنید :

آدرس ایمیل را با ایمیلی که میخواهید اخطار را برای شما بفرستد جایگزین کنید.

در سرور مجازی CentOS :

در مرحله اول فایل ~/.bash_profile را در ویرایش متن باز کنید و دستورهای زیر را در آن اضافه کنید :

IP=”$(echo $SSH_CONNECTION | cut -d ” ” -f 1)”
HOSTNAME=$(hostname)
NOW=$(date +”%e %b %Y, %a %r”)

echo ‘Someone from ‘$IP’ logged into ‘$HOSTNAME’ on ‘$NOW’.’ | mail -s ‘SSH Login Notification’ YOUR_EMAIL_ADDRESS

در سرور مجازی های Ubuntu/Debian :

برای شروع فایل ~/.bashrc را در ویرایش متن باز کرده و سپس دستورات زیر را در آن وارد کنید :