مشاوره رایگان :

فشرده کردن یک فولدر و استخراج فایل tar.gz

فشرده کردن یک فولدر و استخراج فایل tar.gz

نحوه فشرده کردن یک فولدر و استخراج فایل tar.gz

شما میتوانید با استفاده از دستورات زیر اقدام به فشرده کردن یک فولدر و استخراج فایل tar.gz از سرور مجازی کنید :

tar -zcvf

برای مثال میخواهیم فولدر test را پوشه public_html یک کاربر به صورت فشرده درآوریم :

tar -zcvf /home/user/public_html/test/test.tar.gz /home/user/public_html/test

به این صورت محتویات پوشه test فشرده شده و یک فایل در همان پوشه نست به اسم test.tar.gz ساخته شود. برای استخراج کردن فایل های فشرده tar.gz هم قادر هستید از دستورات زیر استفاده کنید :

 

tar -xvf file.tar.gz