مشاوره رایگان :

عدم نمایش کاربر آنلاین در IBSng

عدم نمایش کاربر آنلاین در IBSng

رفع عدم نمایش کاربر آنلاین در IBSng

این نرم افزار IBSng برای مدیریت کردن و حسابداری کاربران اینترنت، اینترانت و VoIP میباشد. این نرم افزار به شکل یکپارچه کنترل سرویس های VoIP Dialup(Analog/E1) ، Lan Accounting ، Wireless ، ADSL، VoIP و SMS را بر عهده دارد. امکانات بسیار خوب این نرم افزار این امکان را به مدیران میدهد که سیاستهای مدیریتی را با بهترین روش انجام دهند. همینطور  این امکان را دارند که کاربران را از هر برنامه حسابداری اینترنت دیگر به نرم افزار  IBSng II بوسیله متخصصان شرکت انتقال داد. به همین دلیل شما میتوانید با استفاده از این نرم افزار مدیریت و امنیت را در مجموعه خود داشته باشید. بسیار خب برای رفع مشکل عدم نمایش کاربر آنلاین در IBSng میتوانید مقدار تعیین شده را از سرور مجازی هر عددی که هست به 2000 ویرایش دهید :

 

setting —>Advanced Configuration