مشاوره رایگان :

فعال سازی query log دیتابیس در هاست دایرکت ادمین

فعال سازی query log دیتابیس در هاست دایرکت ادمین

نحوه فعال سازی query log دیتابیس در هاست دایرکت ادمین

شما میتوانید با استفاده از دستورات زیر و ویرایش کردن موارد ذکر شده، چگونگی فعال سازی query log دیتابیس در هاست دایرکت ادمین را فراگیرید. برای فعال کردن آن فایل my.cnf را به صورت زیر ویرایش کنید :

nano /etc/my.cnf

سپس دستورات زیر را به آن اضافه کنید :

log=/tmp/mysql.log

بعد از وارد دستورات بالا برای ویرایش کردن فایل my.cnf میبایست  slow-queri را نیز با استفاده از دستورات زیر فعال کنید :

slow_query_log=1 # (1 = on, 0 = off)
slow_query_log_file=mysql_slow_query.log # (optinal, file name, not full path)
long_query_time=5 # (in seconds)

میتوانید برای نسخه های قدیمی تر برای MySQL از دستور زیر استفاده کنید :

log_slow_queries=slow_query.log