مشاوره رایگان :

تبدیل user به ریسلر در دایرکت ادمین و سی پنل

تبدیل user به ریسلر در دایرکت ادمین و سی پنل

نحوه تبدیل user به ریسلر در دایرکت ادمین و سی پنل

برای تغییر دادن سطح کاربری تبدیل User به ریسلر در دایرکت ادمین و سی پنل میتوانید از دستور زیر استفاده کنید :

cd /usr/local/directadmin/scripts

./user_to_reseller.sh username

توجه داشته باشید هنگامی که دستور بالا را وارد کردید جایگزین کلمه Username نام کاربری که میخواهید به ریسلر تبدیل کنید را وارد کنید. سپس برای هاست سی پنل در قسمت reseller center نام کاربری را انتخاب کرده و reseller privise را نیز به ریسلر بدهید.
در دستور بالا به جای username نام کاربری که قصد تبدیل به ریسلر دارید وارد کنید .