مشاوره رایگان :

رفع خطا cannot determine nameserver IPs

رفع خطا cannot determine nameserver IPs

نحوه رفع خطا cannot determine nameserver IPs

ممکن است برای شما هم پیش آمده باشد که هنگام Park کردن دامنه در کنترل پنل cPanel با پیام اینکه دامنه Register یا ثبت نشده و نمیتوان آن را پارک کرد روبرو شده باشید. برای رفع خطا cannot determine nameserver IPs یک روش بسیار راحت وجود دارد. در مرحله اول با داشتن دسترسی به Root کنترل پنل سرور مجازی Whm وارد آن شده و سپس وارد مسیر زیر شوید :

WHM >> Server Configuration >> Tweak Settings

و اکنون موارد زیر را تیک دار کنید :

Allow Creation of Parked/Addon Domains that are not registered
Allow Creation of Parked/Addon Domains that resolve to other servers