مشاوره رایگان :

آموزش دستور پاک کردن VPS در virtualizor

آموزش دستور پاک کردن VPS در virtualizor

آموزش دستور پاک کردن VPS در virtualizor

آموزش دستور پاک کردن VPS در virtualizor :

در این مقاله آموزش دستور حذف VPS در Virtualizor را برای شما شرح میدهیم.

سیستم Virtualizor برای سهولت و سریع تر انجام شدن عملیات دارای دستور سرور مجازی لینوکس میباشد.

برای پاک کردن سرور مجازی در SSH از دستور زیر استفاده کنید :

/usr/local/emps/bin/php /usr/local/virtualizor/cli/deletevps.php VPSID [OPTIONAL]noprompt

درباره دستورات بالا :

VPSID  که شماره سرور مجازی میباشد که پنل و سیستم virtualizor به هر سرور مجازی اختصاص میدهد که در پنل

روبروی هر سرور مجازی نوشته شده است.

Noprompt که برای پاک کردن سریع و بدون سوال میباشد که دارای یک گزینه دیخواه میباشد کم میتوانید آن را وارد نکنید