مشاوره رایگان :

آموزش دستورات کاربردی لینوکس

آموزش دستورات کاربردی لینوکس

         آموزش دستورات کاربردی لینوکس

آموزش دستورات کاربردی لینوکس سرور :

دستوراتی در سرور مجازی های لینوکس هستند که بسیار کاربردی و مفید میباشند.

دستوراتی که در این مقاله یاد میگیرید بسیار پرکاربرد هستند.

1- دستور Copy –> Cp دستوری است که برای کپی کردن فایل یا فایل ها استفاده میشود.

به عنوان مثال در دستور زیر شما فایل اولی را با اسم فایل دومی کپی میکنید و کلیه فایل های اولی تا آخر را در دایرکتوری آخری کپی میکند :

cp file1 file2
 
cp file1 file2 file3 … dir1
2- دستور  Move –>Mv، دستوری برای انتقال فایل و یا تغییر نام فایل میباشد.
به عنوان مثال :
mv extensions.conf /tmp
mv iax.conf iax.conf.sample
3- دستور Remove–> Rm، برای حذف فایل ها استفاده میشود، این دستور نمیتواند دایرکتوری را پاک کند.
به عنوان مثال :
rm –Ir /tmp/dir1
rm: remove all arguments recursively? y
4- دستور File، یک دستور برای پیدا کردن فایل ها بر اساس پارامتر های متفاوت میباشد
در این دستور باید به حروف بزرگ و کوجک توجه کنید.
*.*find /etc/asterisk –name exten
5- دستور سیستمی اگر تنها اجرا شود مشخصات کلیه Interface های شبکه را نشان میدهد.
همچنین از آن میتواند برای مقداردهی موقت به پارامترهای شبکه یک Interface استفاده کرد.
به عنوان مثال :
ifconfig eth0 192.168.1.1 255.255.255.0