مشاوره رایگان :

تنظیم Eudora5.1

نحوه تنظیم Eudora5.1

با استفاده از این مقاله میتوانید اقدام به تنظیم Eudora5.1 کنید. به این نکته توجه کنید که به جای Domain.com اسم دامنه خود در سرور مجازی را وارد کنید. بسیار خب در مرحله اول Eudora را باز کرده و از منوی tools روی گزینه option کلیک کنید و بعد از آن از لیست category روی گزینه getting started کلیک کنید. در مرحله بعدی در فیلد real name اسم خود را به صورت کامل وارد کنید همینطور در بخش Return address آدرس ایمیل خود را به صورت کامل وارد کنید. و Mail.domain.com را در قسمت mail server وارد کرده و همینطور در login name آدرس ایمیل خود را وارد کرده و .Mail.domain.com را در قسمت SMTP server وارد کنید و روی گزینه allow authentication کلیک کنید. در مرحله بعدی با استفاده از  از لیست Category روی گزینه Checking mail کلیک کنید. توجه داشته باشید که اطلاعاتی که وارد میکنید میبایست بر پایه تنظیمات Getting started باشد. حالا از Secure Sockets when Receiving میبایست روی Required Alternate Port کلیک کنید .همینطور از Category گزینه Incoming mail کلیک کنید. مطمئن شوید که گزینه های Leave mail or server و Skip messages over 40k in size تیک نخورده باشد. برای قسمت Authentication style هم روی گزینه Password کلیک کنید. در مرحله بعدی نیز روی گزینه sending mail و بعد از آن روی allow autnetication کلیک کنید. در بخش  Secure Sockets when Receiving میبایست روی  Required Alternate Port کلیک کرده و ok کنید.