مشاوره رایگان :

آموزش تنظیم شبکه سرور میکروتیک به صورت DHCP

آموزش تنظیم شبکه سرور میکروتیک به صورت DHCP

آموزش تنظیم شبکه سرور میکروتیک به صورت DHCP
آموزش تنظیم شبکه سرور میکروتیک به صورت DHCP ، گاهیبعد از سفارش و خرید سرور مجازی میکروتیک ، آی پی به صورت خودکار روی سرور میکروتیک پیکربندی نمی شود و کاربران باید به صورت دستی طی چند مرحله ساده آی پی را پیکربندی کرده و اینترنت سرور را برقرار کنند

جهت پیکربندی شبکه مراحل زیر را طی فرمایید

 • روی کنسول سرور مجازی کلیک کرده تا محیط میکروتیک باز شود
 • در پنجره باز شده نام کاربری و کلمه عبور را وارد نمایید
 •  

آموزش تنظیم شبکه سرور میکروتیک به صورت DHCP
 

توضیح : در صورتی که برای بار اول است که وارد سرور می شوید نام کاربری admin است و بدون کلمه عبور است (یعنی باید کلمه عبور را خالی بگذارید) در غیر اینصورت باید مقادیر تعیین شده توسط خودتان را وارد نمایید

   

 • عبارت setup را تایپ کرده و دکمه Enter را بزنید

 
آموزش تنظیم شبکه سرور میکروتیک به صورت DHCP

   

 • در این مرحله d را تایپ کرده و دکمه Enter را بزنید

 
آموزش تنظیم شبکه سرور میکروتیک به صورت DHCP
 
توضیح : در این مرحله ether1 نام کارت شبکه سرور مجازی است در صورتی که بعد از انجام تمام مراحل ارتباط سرور میکروتیک با اینترنت برقرار نشد مراحل را از ابتدا طی نمایید و در این مرحله ether1 را پاک کرده و ether2 را تایپ کنید و دکمه Enter را بزنید

   

 • در این مرحله x را تایپ کنید

 
آموزش تنظیم شبکه سرور میکروتیک به صورت DHCP
 
اکنون باید ارتباط سرور مجازی با اینترنت برقرار باشد و بتوانید به سرور مجازی میکروتیک متصل شوید
 
 

|