مشاوره رایگان :

تغییر مسیر c:\inetpub\temp\appPools

نحوه تغییر مسیر c:\inetpub\temp\appPools

از دیگر مشکلات مدیر سرور مجازی افزایش حجم درایو اصلی ویندور میباشد که موجب بروز مشکلاتی مثل غیرفعال شدن وب سرور و سرویس های ویندوز میباشد c:\inetpub\temp\appPools است که این پوشه فایل های موقت برای اجرا کردن برنامه ها و سرویس های گوناگون را میسازد و شما میتوانید در این فایل از تغییراتی در رجیستری انجام دهید. برای حل این مشکل کافیست تغییر مسیر c:\inetpub\temp\appPools را با استفاده از دستورات زیر انجام دهید :

reg add HKLM\System\CurrentControlSet\Services\WAS\Parameters /v ConfigIsolationPath /t REG_SZ /d H:\inetpub\temp\appPools