مشاوره رایگان :

تغییر رمزعبور da_admin در mySql

تغییر رمزعبور da_admin در mySql

نحوه تغییر رمزعبور da_admin در mySql

برای انجام دادن اینکار باید دسترسی روت داشته و وارد سرور مجازی شوید. سپس دستورات زیر را برای تغییر رمزعبور da_admin در mySql وارد کنید :

# mysql -uroot -p$(grep mysql= /usr/local/directadmin/scripts/setup.txt | cut -d’=’ -f2)

بعد از وارد کردن دستور بالا به دو رمز تصادفی برای کاربر روت و یکی هم برای کاربر da_admin احتیاج دارید. با استفاده کردن از این
دستور دو رمز تصادفی ایجاد میشود :
mysql> use mysql;
حالا با دستور زیر  پسورد Root را ریست کنید :

mysql> update user set password=PASSWORD(“PASSWORD1”) where User=’root’;

برای ویرایش رمزعبور برای کاربر da_admin:

mysql> update user set password=PASSWORD(“PASSWORD2”) where User=’da_admin’;

در آخر privileges را دوباره بارگذاری کنید :

mysql> flush privileges;
mysql> quit;

بعد از آن رمزعبور جدید دایرکت ادمین را ویرایش کنید، و فایل vim/ را با دستور nano ویرایش کنید :

nano /usr/local/directadmin/conf/mysql.conf