مشاوره رایگان :

آموزش تغییر حجم دایرکتوری tmp در سی پنل

آموزش تغییر حجم دایرکتوری tmp در سی پنل

آموزش تغییر حجم دایرکتوری tmp در سی پنل

آموزش تغییر حجم دایرکتوری tmp در سی پنل :

در این مقاله نحوه تغییر حجم دایرکتوری tmp در سی پنل را آموزش میدهیم.

برای شروع باید سرویس های آپاچی، دیتابیس و سی پنل را با استفاده از دستور زیر غیرفعال کنید :

 

service cpanel stop
service mysql stop
service httpd stop

در مرحله دوم یک نسخه کپی از فایل های موقت tmp  را با کمک دستور زیر دریافت کنید :

cp -Rp /tmp /tmp_backup

در مرحله سوم کلیه فایل های موقت را با دستور زیر حذف کنید :

rm -rf /tmp/*

rm -rf /var/tmp/*

 

سپس در مرحله چهارم پارتیشن را با دستور زیر Unmount کنید :

umount /tmp

umount /var/tmp

 

نکته ای که باید در این قسمت به آن توجه کنید این است که مطمئن شوید فرایند Unmount به درستی انجام شده باشد.
اگر در طول فرایند با پیغام Cannot Unmount, Drive is busy روبرو شدید، مجددا مراحل 3 و 4 را تکرار کنید.
در مرحله پنجم حجم پارتیشن tmp را با مقدار 5 گیگابایت، با استفاده از دستور زیر بسازید :
dd if=/dev/zero of=/usr/tmpDSK bs=1024 count=5120000

بعد از آن دستور زیر را وارد کنید :

mkfs.ext3 /usr/tmpDSK

 

سپس سوال زیر را وارد کنید :

Proceed anyway? (y,n)

و در جواب حرف Y را تایپ کرده و اینتر کنید.

و دوباره Mount کنید :

mount -o loop,rw,noexec,nosuid /usr/tmpDSK /tmp

mount -o bind,rw,noexec,nosuid /tmp /var/tmp

با دستور زیر سطح دسترسی پوشه tmp را تغییر دهید :

chmod 1777 /tmp

 

و با استفاده از دستور زیر نسخه پشتیبان را بازگردانید :

cp -Rp /tmp_backup/* /tmp/

 

میتوانید برای دیدن حجم پارتیشن از دستور زیر استفاده کنید :
df -h

و در آخر برای راه اندازی سرویس های آپاچی، سی پنل و MySQL  دستور زیر را وارد کنید :

service cpanel start

service mysql start

service httpd start

 

و سرور مجازی خود را با استفاده از دستور Reboot ریستارت کنید.