مشاوره رایگان :

خطای default list of domains user should not create

خطای default list of domains user should not create

رفع خطای default list of domains user should not create

اگر که در زمان ساختن یک اکانت چدید در سرور مجازی با خطای default list of domains user should not create روبر شدید میبایست فایل زیر را تغییر دهید :

nano /usr/local/directadmin/data/templates/forbidden_domains.list

با تغییر دادن فایل بالا حالا باید اسمی که میخواهید را از این لیست پاک کرده و فایل را برای اعمال تغییرات انجام شده ذخیره کنید :

service directadmin restart