مشاوره رایگان :

بررسی سرور مجازی لینوکس با Glances

بررسی سرور مجازی لینوکس با Glances

نحوه بررسی سرور مجازی لینوکس با Glances

برای نصب سرویس Glances دستورات زیر را در SSH سرور مجازی وارد کنید تا قادر به بررسی سرور مجازی لینوکس با Glances باشید :

rpm -ivh http:// epel.mirror.net.in/epel/6/i386/epel-release- 6-8.noarch.rpm

حالا میتوانید این سرویس را با استفاده از دستور yum نصب کنید :

yum  install glances

سپس یا وارد کردن دستور زیر سرویس را اجرا کنید :

glances

توجه داشته باشید که هر رنگی را که در مشاهده میکنید نشانگر وضعیت سرور مجازی میباشد :

سبز : خوب
آبی : مراقب باشید
صورتی : هشدار
قرمز : بحرانی