مشاوره رایگان :

انتقال اطلاعات با استفاده از rsync

انتقال اطلاعات با استفاده از rsync

نحوه انتقال اطلاعات با استفاده از rsync

شما میتوانید با استفاده از دستورات زیر افدام به انتقال اطلاعات با استفاده از rsync از یک سرور مجازی به سرور مجازی دیگری بکنید. برای شروع دستور زیر را وارد کنید :

screen rsync -arPvz file.tar –rsh=’ssh -p227′ [email protected]:/your/destination/address

و یا میتوانید دستور زیر را وارد کنید :

screen rsync -arvz -e ‘ssh -p 227’ * [email protected]:/your/destination/address

جلوی -p میبایست پورت سرور مجازی مقصد را وارد کرده و بعد از @ میبایست IP سرور مجازی مقصد را وارد کنید. r برای منتقل کردن اطلاعات زیر پوشه ها میباشد. P برای دیدن درصد پیشرفت فرایند انتقال اوارد میشود.