مشاوره رایگان :

گزینه Copy an account from another server

گزینه Copy an account from another server

آموزش درباره گزینه Copy an account from another server

گزینه Copy an account from another server این امکان را به شما میدهد که یک اکانت را از سرور مجازی دیگر به سرور مجازی دیگری منتقل کنید. به توضیحات زیر توجه کنید :

 

1. Remote Server Type  شما ابا استفاده از این گزینه روی سرور مجازی دیگری که قصد دارید اکانت  را از آنجا منتقل کنید Web Control Panel که در حا ل اجرا میباشد را انتخاب کنید در گزینه Remote Server Address :این امکان را دارید که دامنه یا IP Address آن Account سرور مجازی دیگری که میخواهید را وارد کنید.همینطور در گزینه Remote SSH port شماره پورت SSH آن سرور مجازی دیگر را باید وارد کنید. در گزینه Check SSH Connection نیز درصورتی که روی این دکمه کلیک کنید  اتصال صحیح شما را به آن سرور مجایز دیگر بررسی میکند.

در گزینه Don’t Compress Transfers در صورتی که از آن استفاده کنید اکانت شما را برای منتقل کردن فشرده نمی کند. ششمین گزینه Use SSL میباشد که درصورت انتخاب این گزینه فرایند منتقل کردن به شکل رمز نگاری و حفاظت شده اصورت می گیرد. در گزینه Allow Override این گزینه فرایند نتقل کردن معمولی را لغو می کند و فرایند منتقل کردن با script های سفارشی شده شما صورت میگیرد و این script ها باید در سرور مجازی شما در مسیر زیر باشد.

/var/cpanel/lib/Whostmgr/Pkgacct

در گزینه Skip homedir شما قادر هستید  فرایند منتقل کردن از کپی شدن پوشه Home پیشگیری کنید. در این گزینه نیز  Username to Copy ه شناسه Account مورد نظر را که قصد دارید از سرور مجازی دیگر منتقل کنید را بنویسید

در این گزینه  Local Username  میتوانید شناسه Account سرور مجازی خود را که قصد دارید اطلاعات Account ر دیگر به آن  منتقل شود را بنویسید. در این گزینه Skip Copying Reseller Privileges :این امکان را دارید تا مشخص کنید که امتیازات آن Account بعد از منتقل شدن حفظ شود یا نه. در این گزینه نیز  Change DNS on Source Server to Point to Local Server میتوانید مشخص کنید که  تنظیمات DNS Account شما Update شود با اطلاعات DNS Account جدید که کپی می شود روی سرور مجازی شما یا نه.

در گزینه Login امکان مشخص کردن  مدل Login میباشد که با Root باشد یا شناسه دیگر. به این نکته توجه داشته باشید درصورتی که گزینه Root را انتخاب کرده باشید در زیر کادر رمز عبور Root نشان داده می شود که میبایست رمز عبور آن را در این کادر وارد کنید. در این گزینه Username  شناسه Account آن سرور مجازی دیگر را که قصد دارید در سرور مجازی خود کپی کنید را ینویسید.

در  Password :رمز عبور شناسه Account آن سرور مجازی دیگر را که قصد دارید در سرور مجازی خود کپی کنید را ینویسید. در گزینه Authentication Method این امکان را دارید که مشخص کنید Authentication بوسیله رمز عبوری که وارد کرده اید باشد یا بوسیله انتخاب Key انجام شود. در Root Password  رمز عبور Root آن سرور مجازی را در این کادر وارد کنید در گزینه  Use FTP to Transfer توانایی این را دارید که مشخص کنید که از FTP برای تکمیل فرایند منتقل کردن استفاده شود یا نه و  در آخر  روی گزینه Transfer Account کلیک کنید.