مشاوره رایگان :

بررسی آخرین login به سرور مجازی لینوکس

آخرین login به سرور مجازی لینوکس

آخرین login به سرور مجازی لینوکس

آخرین login به سرور مجازی لینوکس قابل پیگیری و مشاهده است  ، سرور مجازی لینوکس یکی از پر طرفدارترین سیستم عامل های موجود می باشد.

که با توجه به پنل و هزینه های آن یکی از محبوب ترین سرویس ها می باشد در مقاله معرفی مهمترین توزیع های سیستم عامل لینوکس – بخش اول به معرفی و توضیح انواع توزیع های آن پرداختیم .

با استفاده از SSH می توان به راحتی به سرور لینوکس لاگین کرد و با کمک دستورهای مخصوص این سرور فایل ها و لاگین ها را بررسی نمود .

نحوه بررسی آخرین login به سرور مجازی لینوکس :

گاهی کاربر قصد دارد از تمامی ورودی ها به سرور مجازی لینوکس خود مطلع شود

در سیستم عامل لینوکس تمامی ورود به سیستم ثبت می شود.

از طریق آدرس زیر می توان گزارشات آن را مشاهده کرد برای شروع لازم است کد زیر را وارد نمایید :

/var/log

تمامی دسترسی ها ، جزئیات و ورود و خروج ها را می توان در فایل های wtmp ، utmp و btmp مشاهده کرد که در ادامه به توضیح هر یک از آن ها می پردازیم .

  • فایل utmp :

این فایل گزارش کاملی از وضعیت کنونی سیستم و زمان boot و uptime سرور و همچنین ورودها و خروج های terminal را در اختیار کاربر قرار می دهد .

  • فایل wtmp :

این فایل گزارشی از داده های utmp را به صورت تاریخ ارائه می دهد .

  • فایل btmp :

با استفاده از این فایل می توان تمامی تلاش های نا موفق برای ورود به سیستم را مشاهده کرد.

با استفاده از دستور last گزارش آخرین لاگین ها به سیستم قابل مشاهده و پیگیری است .
از دستور زیر می توان فایل wtmp را مشاهده نمود :

last -f /var/log/wtmp

و با کمک دستور زیر می توان تمامی یوزرهای لاگین شده به سیستم را مشاهده کرد :

last -f /var/run/utmp

با استفاده از دستور زیر می توان تمامی اطلاعات مربوط به فایل btmp را مشاهده نمود :

last -f /var/log/btmp

بنابراین با کمک دستورات گفته شده می توان تمامی ورودی های سرور مجازی خود را کنترل نموده و اطلاعات فایل ها را بررسی نمایید .